Etäkoulutus: Työlainsäädäntö ja työnantajan velvoitteet

Työnantajaksi ryhtyminen tuo mukanaan erinäisiä velvoitteita. Osa näistä velvoitteista tulee lainsäädännöstä, osa taas toimialakohtaisista työehtosopimuksista.

Mitä työnantajan tulee tietää?

Miten eri lait sekä työehtosopimusten säännökset työnantajan ja työntekijän oikeuksiin sekä velvollisuuksiin vaikuttavat? Mitä työsopimuslain ja työehtosopimusten säädöksiä yrittäjän tai työnantajan tulee tietää?

Koulutuksen sisältöä

  • työsopimuslaki 
  • työaikalaki  
  • vuosilomalaki 
  • työehtosopimukset 
  • työterveyshuolto 
  • työturvallisuus 

Ilmoittaudu koulutukseen

Kouluttajana neuvontalakimies Iivari Järvinen, Suomen Yrittäjät 

Varatuomari Iivari Järvinen on toiminut työoikeusjuristina kahdentoista vuoden ajan ja Suomen Yrittäjissä vuodesta 2019 neuvoen ja kouluttaen yrittäjiä työlainsäädännössä. Hänellä on myös neuvottelukokemusta työmarkkinajärjestöistä.  

Koulutus on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa neuvontahanketta, joka palvelee pienyrittäjiä työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille yrittäjille ja työntekijöille, joiden työhön teemat liittyvät.

Katso tarkemmat ohjeet koulutukseen osallistumisesta Suomen Yrittäjien sivuilta

Tapahtuma alkaa

Tapahtuma päättyy

Tapahtumapaikka

Verkkotilaisuus

Järjestäjä

Suomen Yrittäjät, TEM
Kokousnuija.