Toimialakehittäminen

Teemme töitä seutukuntamme erityisosaamisen vahvistamiseksi ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi.

Hankkeet ovat hyviä työkaluja toimialojen kehittämiseen, sillä niiden avulla saadaan kehitettyä ratkaisuja kullekin alalle tyypillisiin haasteisiin tai osaamisen pullonkauloihin. Hankerahoituksella voidaan siivittää vauhtiin myös alueen nupullaan olevia toimialoja, joiden kehittämistarpeet liittyvät toiminnan kasvuun ja jalansijan vakiinnuttamiseen.

Esimerkkejä käynnissä olevista toimialahankkeista ovat R4H2 – REACTions for Hydrogen sekä Pyörällä kuuhun -hanke matkailutoimialalla.

Parhaimmillaan toimialakohtaiset kehittämishankkeet saavat aikaan tiiviitä yritysverkostoja, jotka hyödyntävät yhteistä osaamistaan ja vievät kumppanuuden ansiosta kilpailukykynsä aivan uudelle tasolle.