Etäkoulutus: Vuosiloman keskeisiä kysymyksiä

Vuosilomasta säädetään vuosilomalaissa. Vuosilomalakia sovelletaan sekä työsopimussuhteessa että virkasuhteen perusteella tehtävään työhön.

Koulutuksessa käydään läpi mm: 

  • Lomasäännökset laissa ja työehtosopimuksissa 
  • Loman kertyminen  
  • Loman antaminen 
  • Lomapaikka  
  • Lomaraha/lomaltapaluuraha 
  • Lomakorvaus 
  • Sairastuminen ja vuosiloma 
  • Vuosilomat työsuhteen päättyessä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kouluttajana neuvontalakimies Iivari Järvinen, Suomen Yrittäjät 

Varatuomari Iivari Järvinen on toiminut työoikeusjuristina kolmentoista vuoden ajan ja Suomen Yrittäjissä vuodesta 2019 neuvoen ja kouluttaen yrittäjiä työlainsäädännössä. Hänellä on myös neuvottelukokemusta työmarkkinajärjestöistä.

Koulutus on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa neuvontahanketta, joka palvelee pienyrittäjiä työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Tutustu työsuhdeneuvonnan verkkosivuihin.

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille yrittäjille ja työntekijöille, joiden työhön teemat liittyvät.

Tapahtuma alkaa

Tapahtuma päättyy

Tapahtumapaikka

Verkkotilaisuus

Järjestäjä

Suomen Yrittäjät
Punakenkäiset jalat riippumatolla.